Toimitusehdot

ARIFIN OY:N YLEISET MYYNTI- JA TAKUUEHDOT

 1. Yleisten myyntiehtojen soveltaminen

1.1 Kulloinkin voimassa olevia Arifin Oy:n yleisiä myyntiehtoja (jäljempänä Yleiset myyntiehdot) sovelletaan kaikkiin asiakkaan Arifin Oy:lle internetin kautta osoittamiin tilauksiin koskien Arifin Oy:n myymiä tuotteita ja palveluja (jäljempänä tuotteet). Yleiset myyntiehdot sulkevat pois kaikki muut mahdolliset sopimusehdot. Tekemällä tilauksen Arifin Oy:ltä asiakas osoittaa lukeneensa, ymmärtäneensä ja hyväksyneensä varauksetta kulloinkin voimassa olevat Arifin Oy:n Yleiset myyntiehdot.

1.2 Edellisestä poiketen kuluttajakauppasuhteessa noudatetaan voimassa olevia Suomen ja Euroopan Unionin määrittelemiä kuluttajakauppaan ja etämyyntiin liittyviä lakeja. Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne rajoittavat kuluttajan oikeuksia siitä mitä kuluttajansuojalaissa on määrätty.

1.3 Käyttämällä tätä internet-sivustoa asiakas osoittaa lisäksi hyväksyneensä ja noudattavansa Arifin Oy:n sivuston käyttöehtoja (jäljempänä Käyttöehdot)

ja Arifin Oy:n tietosuojakäytäntöä (jäljempänä Tietosuojakäytäntö). Asiakkaan velvollisuus on tutustua Yleisiin myyntiehtoihin, Käyttöehtoihin ja Tietosuojakäytäntöön ennen tämän internet-sivuston tarjoamien tuotteiden käyttämistä. Asiakas sitoutuu Yleisten myyntiehtojen lisäksi Käyttöehtojen ja Tietosuojakäytännön noudattamiseen tekemällä tilauksen Arifin Oy:ltä.

1.4 Arifin Oy pidättää itsellään oikeuden muokata voimassa olevia Yleisiä myyntiehtoja, Käyttöehtoja ja Tietosuojakäytäntöä milloin tahansa julkaisemalla ehtojen päivitetyt versiot tässä Arifin Oy:n internet-sivustossa. Tilaamalla tuotteita Arifin Oy:n päivitettyjen Yleisten myyntiehtojen, Käyttöehtojen ja Tietosuojakäytännön julkaisemisen jälkeen asiakas osoittaa hyväksyvänsä mainitut ehdot ja noudattavansa mainittujen niiden päivitettyjä versioita.

 1. Rekisteröinti

2.1 Kun asiakas rekisteröityy tälle Arifin Oy:n internet-sivustolle, hänen on varmistuttava, että hänen antamansa pakolliset tiedot ovat oikeat ja täydelliset.

2.2 Arifin Oy kehottaa asiakasta ilmoittamaan henkilökohtaisten tietojensa, kuten osoitteen, muutoksista päivittämällä tämän internet-sivuston sisältämät henkilötietonsa viipymättä.

 1. Salasana

3.1 Kun asiakas rekisteröityy tälle Arifin Oy:n internet-sivustolle, asiakkaan on luotava itselleen salasana. Tämä salasana on luottamuksellinen ja asiakkaan on säilytettävä se varmassa paikassa. Asiakas ei saa luovuttaa salasanaasa

muiden käyttöön.

3.2 Asiakas on itse vastuussa kaikesta salasanan käytöstä ja tilauksista, jotka on tehty käyttämällä asiakkaan salasanaa, vaikka tilaus olisikin tehty asiakkaan tietämättä.

3.3 Jos asiakas epäilee jonkun tietävän salasanansa tai käyttäneen sitä, asiakas on velvollinen ilmoittamaan siitä asiasta Arifin Oy:lle viipymättä.

 1. Tilaukset

Tekemällä tämän Internet-sivuston kautta tilauksen asiakas ilmoittaa haluavansa sitovasti ostaa valitsemansa tuotteet noudattamalla Yleisiä myyntiehtoja, Käyttöehtoja ja Tietosuojakäytäntöä.

 1. Tilausvahvistukset

5.1 Asiakkaan tällä internet-sivustolla tekemä tilaus muuttuu sitovaksi sopimukseksi vasta, kun Arifin Oy lähettää asiakkaalle vahvistuksen sähköpostitse.

5.2 Arifin Oy:n vastuu tuotteen huonosta saatavuudesta, viranomais- tai maahantuontirajoituksista rajoittuu aina kaupan perumiseen, ja kauppahinnan mahdolliseen palauttamiseen asiakkaalle.

5.3 Arifin Oy pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä oman harkintansa mukaan hyväksymästä asiakkaan tilauksia esimerkiksi aiempien maksamattomien laskujen, maksuhäiriöiden tai luottokelpoisuuden puuttumisen vuoksi.

5.4 Arifin Oy:n rekisteröimät tiedot muodostavat täydellisen todisteen tilauksesta ja koko liiketapahtumasta. Maksujärjestelmän rekisteröimät tiedot muodostavat täydellisen todisteen maksutapahtumasta.

 1. Hinnat

6.1 Tuotteista maksettava hinta on se hinta, joka näkyy internet-sivustossa asiakkaan tilauksen tekopäivänä. Hinta sisältää arvonlisäveron, mutta se ei sisällä toimituskuluja.

6.2 Toimituskulut veloitetaan asiakkaalta tilauksen tekohetkellä tällä internet-sivustolla ilmoitettujen toimituskulutietojen perusteella. Toimituskustannuksen suuruuteen vaikuttaa asiakkaan valitsema toimitustapa.

6.3 Arifin Oy varaa itsellään oikeuden muuttaa hintoja ja toimituskuluja milloin tahansa sekä purkaa sen ja asiakkaan välisen sopimuksen kirjoitus-, tulostus- tai lasku- sekä niihin rinnastettavien muiden virheiden vuoksi.

 1. Tullimaksut

7.1 Kun asiakas tilaa tuotteita käyttäen kansainvälistä toimitusta eli tuontitilauksen lähtömaa on eri kuin sen vastaanottomaa, asiakas on tilauksen maahantuoja ja hänen on noudatettava kaikkia siinä maassa voimassa olevia lakeja ja säännöksiä, johon tuotteet tuodaan.

7.2 Asiakas saattaa joutua maksamaan tuontitulleja, veroja tai muita niihin rinnatettavia maksuja, jotka lankeavat maksettaviksi tuotteiden saapuessa vastaanottomaahan. Asiakkaan velvollisuus on maksaa kaikki ylimääräiset tuontitullit, verot ja muut niihin verrattavat maksut. Arifin Oy ei voi millään tavalla vaikuttaa kyseisiin maksuihin tai arvioida niiden suuruutta. Tullikäytännöt vaihtelevat suuresti maittain, joten Arifin Oy suosittelee, että asiakas ottaa yhteyden oman maansa tulliviranomaisiin lisätietojen saamiseksi.

 1. Toimitus

8.1 Kaikki Arifin Oy:n vahvistamat tilaukset toimitetaan asiakkaan tilaushetkellä määrittämään osoitteeseen.

8.2 Arifin Oy pyrkii toimittamaan asiakkaan tilauksen keskimäärin 2-4 työpäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta ja tallentamisesta Arifin Oy:n järjestelmään.

8.3 Tilaukset toimitetaan vain Arifin Oy:n internet-sivustolla mainittuihin maihin.

8.4 Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittamaan tilausta tehdessään Arifin Oy:lle täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen.

 1. Tuotteiden tarkistus

9.1 Asiakkaan vastuulla on tarkistaa toimituksen tilauksenmukaisuus ja kunto toimituksen vastaanottohetkellä.

9.2 Mikäli toimitus ei ole täydellinen tai se on vahingoittunut kuljetuksen aikana, asiakkaan on ilmoitettava asiasta kuljetusliikkeelle ja tehtävä kuljetusliikkeelle reklamaatio sekä ilmoitettava asiasta Arifin Oy:lle seitsemän päivän kuluessa toimituksen saapumisesta. Arifin Oy korvaa

tällaisessa tapauksessa asiakkaalle vahingoittuneen tai puuttuvan tuotteen vastaavalla tuotteella.

 1. Palautukset

10.1 Asiakkaalla on oikeus palauttaa käyttämätön tuote Arifin Oy:lle kuluttajansuojalain 6. luvun säännösten mukaisesti 14 vuorokaudessa tuotteen vastaanottamisesta lukien.

10.2 Arifin Oy hyväksyy tuotepalautukset vain, jos tuote on alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa ja jos asiakas liittää palautukseen mukaan tilauksen laskun.

10.3 Arifin Oy hyvittää yllä mainitut ehdot täyttävät palautukset viimeistään 30 päivän kuluessa palautetun tuotteen vastaanottamisesta laskettuna. Hyvitys sisältää tuotteen hinnan ja laskutetut toimituskulut. Palautuksesta aiheutuneet postimaksut maksaa asiakas.

10.4 Arifin Oy ei myönnä tuotteelle palautusoikeutta silloin, jos tuote on erityisesti ostajan toivomuksesta valmistettu, tilattu tai muokattu hyödyke.

10.5 Arifin Oy ei ole vastuussa huolimattomasti ja sopimusehtojen vastaisesti pakattujen palautusten vahingoittumisesta. Asiakkaasta johtuvasta virheestä aiheutuneet kustannukset Arifin Oy perii asiakkaalta.

10.6 Mikäli asiakas on palauttanut tuotteen aiheetta tai sopimusehtojen vastaisesti, Arifin Oy:llä on oikeus periä siitä aiheutuvat kustannukset (käsittely- ja postituskulut).

 1. Maksu

11.1 Laskut lähetetään tilauksen toimituksen jälkeen ja niiden maksuaika on 14 päivää.

11.2 Luottokorttia käyttäen tehdyt ostokset erääntyvät heti maksettavaksi. Luottokorttitiedot suojataan käyttämällä salaustekniikkaa.

11.3 Pankkimaksuja käyttäen tehdyt ostokset erääntyvät heti.

 1. Eräpäivän jälkeiset maksut

12.1 Asiakkaalta, joka maksaa laskun eräpäivän jälkeen, peritään maksamattomasta summasta 16 prosenttia vuotuista viivästyskorkoa sekä perinnästä mahdollisesti aiheutuneet hallinnolliset ja juridiset kustannukset.

12.2 Arifin Oy varaa itsellään oikeuden kieltäytyä uusista tilauksista, kunnes asiakas on suorittanut kaikki aiemmat maksamattomat maksut.

 1. Takuu

13.1 Arifin-tuotteilla on kahden vuoden takuu, joka kattaa valmistus- ja materiaalivirheistä tuotteeseen syntyneet viat. Viasta ilmoittaessaan ostajan pitää esittää takuutodistus, ostokuitti

tai muu luotettava selvitys siitä, mistä ja milloin tavara on ostettu.

Takuu ei koske köysiä ja liinoja.

13.2. Classic Takuu

Arifin Classic tuotteilla on ikuinen takuu, joka kattaa valmistus- ja materiaalivirheistä tuotteeseen syntyneet viat.

Tuote pyritään ensisijaiseti korjaamaan. Tuote voidaan vaihtaa tehdaskorjattuun, uuteen tai vastaavaan tuotteeseen, mikäli korjaaminen ei ole mahdollista.

Viasta ilmoittaessaan ostajan pitää esittää takuutodistus, ostokuitti tai muu luotettava selvitys siitä, mistä ja milloin tavara on ostettu.

Ohjeet tuotteen toimittamisesta tehtaalle tulee pyytää sähköpostitse. Kirjoita viestiin nimesi, yhteystietosi, tuotteen nimi ja kuvaus vian laadusta.

Kahden vuoden takuuajan jälkeen toimituskuluista vastaa asiakas itse. Emme lunasta ennakkomaksulähetyksiä.

13.3. Classic takuun rajoitukset

Takuu ei korvaa normaalia kulumista, asianmukaisen huollon puutteesta tai muusta tuotteen virheellisestä käytöstä aiheutuvia vaurioita,

eikä kuluvia osia tai niiden normaalista käytöstä tai seisotusajasta johtuvaa kulumista. Takuu ei koske köysiä ja liinoja.

 1. Reklamaatio

14.1 Asiakas on velvollinen tekemään Arifin Oy:lle reklamaation kirjallisesti, joko sähköpostilla tai kirjeenä. Arifin Oy:n internet-sivustolla ovat yhtiön yhteystiedot.

14.2 Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen, joten Arifin Oy ei korvaa asiakkaan asiamieskuluja.

14.3 Jos asiakkaalla on Arifin Oy:ltä ostamaansa tuotteen toimintaan, hoitoon tai myynnin jälkeiseen palveluun liittyviä ongelmia tai kysymyksiä, asiakas voi ottaa sähköpostitse yhteyttä neuvojen ja opastuksen saamiseksi Arifin Oy:ltä.

 1. Vastuunrajoitus

15.1 Tämän internet-sivuston sisältämät tuotteita kuvaavat tekstit ja kuvat eivät ole sopimusta muodostavia ja niitä käytetään ainoastaan antamaan lisätietoja myynnissä olevista tuotteista. Arifin Oy ei vastaa

tällä internet-sivustolla olevien kuvien tai tekstien virheistä tai puutteista.

15.2 Kun kyseessä on kansainvälinen toimitus, jossa Arifin Oy:n käyttämä lähetysmaa on eri kuin tuotteiden vastaanottomaa, Arifin Oy ei ole vastuussa, mikäli tuotteet eivät ole tuotteiden vastaanottomaan lakien ja säännösten mukaisia tai mikäli tuotteet eivät ole yhteensopivia vastaanottomaan käytäntöjen kanssa (esimerkiksi sähköjännite).

15.3 Rajoittamatta millään tavalla Yleisten myyntiehtojen kattavuutta, mikään reklamaatio, joka koskee toimitettuja tai toimittamatta jääneitä tuotteita tai jotakin muuta, ei voi olla arvoltaan suurempi kuin tuotteiden myyntihinta suhteessa reklamoituihin vahinkoihin.

ARIFIN OY EI OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKAVOIVAT AIHEUTUA ASIAKKAALLE LIITTYEN SELLAISIIN TUOTTEISIIN TAI NIIDEN KÄYTTÖÖN, JOTKA ASIAKAS ON OSTANUTARIFIN OY:LTÄ TÄMÄN INTERNET-SIVUSTON KAUTTA.

 1. Force Majeure – ylivoimainen este

16.1 Arifin Oy pyrkii täyttämään tuotteiden myyntiä ja toimitusta koskevat velvollisuutensa kaikin kohtuullisin keinoin. Arifin Oy ei ole kuitenkaan vastuussa asiakkaalle sellaisesta toimituksen viivästyksestä tai perille

saapumattomuudesta, jonka on aiheuttanut Arifin Oy:n vaikutusvallan

ulkopuolinen tekijä. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi lakot, sodat, kauppasaarrot, luonnonmullistukset tai mitkä tahansa sellaiset tekijät, jotka tekevät tuotteiden valmistamisen, kuljetuksen tai toimituksen mahdottomaksi suorittaa.

16.2 Kun kyseessä on viivästyminen, Arifin Oy täyttää velvoitteensa heti, kun se on kohtuullisin keinoin mahdollista. Arifin Oy varaa itselleen oikeuden tuotteiden mahdollisen varaston jakamiseen tuotteita tilanneiden asiakkaiden kesken oikeudenmukaisella tai kohtuullisella tavalla.

 1. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

17.1 Arifin Oy:n ja asiakkaan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

17.2 Arifin Oy:n ja asiakkaan välisestä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa suomalaisessa tuomioistuimessa. Kuluttajan asemassa olevalla asiakkaalla on myös oikeus viedä erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

03/2011

Arifin Oy